תיעוד ממעמד התפילה באוהל הבעש"ט הק' יחד עם כל המוני בית ישראל

ימי זיכרון של צדיקים בחודש זה