פרויקטים

מטרת אגודת אהלי צדיקים היא אחת: לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.
כשאפשר לגדרם, לנקותם מעצים, שיחים ולכלוך, לשפץ את מצבותיהם ולהציב בהם שילוט; כשאי אפשר, לסמנם
בשילוט מתאים, להקים בהם לפחות מצבה לציון בית החיים וכדומה.
  • דף תוכן פנימי6

    החיים היהודיים בעיירה שומיאץ שברוסיה, פעלו ופיכו בה שנים רבות, אך היא זכתה לפרסום מיוחד בשל גדולי התורה שפעלו בה בראשם רבה של העיר רבות בשנים, הגאון האדיר רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין זצ"ל, שכיהן כרב בעיירה זו ושם נטמן.