לפי צדיקים קדושי עליון זיע”א טמונים במזרח אירופה

ימי זיכרון של צדיקים בחודש זה