רבי דב בער המגיד ממעזריטש - י”ט כסלו ה’תקל”ג

י"ג אדר א' ה'תשע"ו