רבי רפאל ישעיה אזולאי בן רבינו החיד"א

וכך נכתב עליו בספר 'יהודי המזרח בארץ ישראל"

 רפאל ישעיה אזולאי
 בנו הבכור של הרב חיד

מקום קבורה
אנקונה- איטליה