ב"ר פסח
כתובת בית הקברות
מקום קבורה
דינוב - dynow - פולין