רבי פנחס רבינוביץ מקונטיקוזיבא, נולד בשנת ה'תרכא, לאביו רבי יצחק יואל מליניץ בר גדליה אהרן מליניץ בר יצחק יואל מליניץ בר גדליה מלניץ, ולאמו בת רבי משולם זוסיא מז'ינקוב ב"ר יצחק מאיר מז'ינקוב.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את מרת שיינא פעריל (נפטרה ו' טבת תש"ג) בת רבי מרדכי דובער שניאורסון מטאמשפול ב"ר מנחם נחום שניאורסון מניעז'ין ב"ר דובער שניאורסון האדמור האמצעי מליובאויטש בנו של בעל התניא.

פטירתו:
בשנת ה'תרפ"ב כ"ו לחודש אייר נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה. מנוחתו כבוד בעיר ווזנוסנסק שבאוקראינה.

מספריו:
ספרו עבודת יצחק, פירוש על התורה בכתב ידו. יצא לאור ע"י מכון שפתי צדיקים.

מבניו:
רבי יעקב ישראל מחרסון
רבי שמואל אבא מזולקוב
רבי מנחם נחום מקונטיקוזיבא
רבי אהרן רבינוביץ, רב בעיר תל אביב

כתובת בית הקברות
Ul.lenina 100
מקום קבורה
וזנוסנסק voznesens'k שבאוקראינה