רבי פנחס מאוסטילה, נולד לאביו רבי יוסף קצינלנבויגן מאוסטילה בן רבי מרדכי מנשכיז, ולאמו בת רבי יהודה מאיר משפיטובקא בן רבי פנחס מקוריץ.

אבי שוששלת נובומינסק

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את בתו של רבי אלכסנדר שמואל מהורוחוב.

מבניו:
רבי משה אב"ד אוסטילה

מקום קבורה
אוסטילה Ustyluh שבאוקראינה