ב"ר יעקב


נולד לאביו רבי יעקב בצפת שנת רפ"ב (1522) (רנ"ב, לפי מליצי אש) מוצא משפחתו מהעיר קרדובה שבספרד

 

חייו
את תורתו למד רבי משה קרדובירו בצפת, היה תלמיד של רבי יוסף קארו אצלו למד את תורת הנגלה ואת תורת הנסתר למד אצל גיסו רבי שלמה אלקבץ, קיבל סמיכה מרבי יעקב בירב.

 

נישואיו
בהגיעו לפרק האיש מקדש נשא לאישה את אחותו של רבי שלמה אלקבץ.

 

מספר שנים לאחר מכן פתח ישיבה בה לימד הרבה תלמידים שהיו לגדולי ישראל, מתלמידיו הגדולים היו רבי חיים ויטאל, רבי אליהו די וידאש בעל הראשית חכמה, רבי אברהם גלאנטי ועוד.
 

לפני פטירתו שאלו אותו תלמידיו מי ימשיך את דרכו ויעמוד בראשות חבורת המקובלים בצפת, ענה להם מי שיראה אחר פטירתי עמוד אש הולך לפני מיטתי: בעת מסע ההלויה דיברו תלמידיו על מקום הקבורה ונתחבטו בדבר, החווה להם רבי יצחק לוריא אשכנזי "האר"י הקדוש" בידו לעבר מקום מסוים באומרו שעמוד האש הולך לשם, כך נודע לתלמידיו כי רבי יצחק לוריא אשכנזי יעמוד מעתה בראשות החבורה הקדושה.
 

היה ידוע כבעל רוח הקודש וזכה לגילוי אליהו היה בקי בסודות הגלגולים ובשמות המלאכים כמו שהעיד עליו מרן החיד"א שראה פירושו לזוהר שיר השירים בכתב יד.
 

פטירתו
נפטר ב-כ"ג תמוז ש"ל (1570) ונטמן בבית העלמין העתיק בצפת.

מתלמידיו
רבי אברהם גאלאנטי
רבי מרדכי דאטו - משורר ומקובל איטלקי.
רבי אליהו די וידאש - ממקובלי צפת, מחבר הספר "ראשית חכמה".
הרמ"ע מפאנו הוא מנחם עזריה מפאנו, בעל ספר "פלח הרמון"
רבי משה מרומי, בעל ספר "שערי גן עדן"

מספריו
אילימה רבתי
שיעור קומה
אור יקר
תומר דבורה
פרדס רימונים
אור נערב
ספר גירושין
תפילה למשה
זבחי שלמים

 

כתובת בית הקברות
בית העלמין העתיק בסמוך לקבר האריז"ל
מקום קבורה
צפת, ישראל