רבי משה מקריסטשוב, נולד בשנת ה'תקמ"ט לאביו רבי מרדכי המגיד מטשערנאביל ולאמו מרת חיה שרה בת רבי אהרן הגדול מקרלין.

בהגיעו לפרקו נשא את בתו של רבי צבי הירש מאליק זי"ע אך היא נפטרה בצעירותה, בזיווג שני נשא את בת רבי יעקב יוסף (השני) מאוסטראה (ב"ר פנחס מאוסטראה ב"ר ייב"י מאוסטראה זי"ע).

עם פטירת אביו האדמו"ר רבי מרדכי המגיד מטשערנאביל, ביקשו החסידים להושיבו על כס אביו ולמנותו לאדמו"ר, אך מרוב ענוותנותו סרב רבי משה להנהיג עדת ישורון ולשמש באדמורו"ת. אמנם כעבור איזה שנים עת עבר לעיר קרסטישוב החלו המון העם צובאים על פתחו, ומאז הפך לאדמו"ר מוכר וידוע בעולם החסידות.
מסופר שפעם באו שני חסידים והזכירו לפניו את בקשותיהם, רבנו ברך את שניהם שיתמלאו בקשותיהם לטובה, לבסוף נענה אחד מהם, והשני לא נענה, שאלו את רבנו לפשר הדבר נענה רבנו והסביר: "זה הראשון ענה אמן אחר ברכתי לכן הוא נענה, לא כן השני שלא ענה אמן לא נענה רח"ל".

נלב"ע ביום ח"י טבת תרכ"ו

כתובת בית הקברות
SHEVTSHENKA 15
מקום קבורה
קורסטישוב - KOROSTYSHIV - אוקראינה