רבי משה מזוויל בן רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב
מקום קבורה
זוויל, אוקראינה