רבי משה יהודה לייב ב"ר בנימין מקוטנא, בעל "זית רענן"