רבי מנחם מנדל ב"ר משה מויטבסק, בעל "פרי הארץ"
מקום קבורה
טבריה, ארץ ישראל