רבי מאיר ב"ר גדליהו - המהר"ם מלובלין
מקום קבורה
לובלין, פולין