מחבר ספר אמרי נועם, בן רבי אליעזר מדזיקוב
מקום קבורה
דזיקוב - פולין