אביו של בעל ה"פרי מגדים "

לא ידוע שנת פטירתו המדויקת