רבי מאיר אוירבאך אב בית דין קאליש, בעל "אמרי בינה"