רבי ליפא נתנאל ב"ר אליעזר קליין
אב"ד איהל, בן תשעים ושמונה במותו, על מצבתו חרות: "איש תם וישר, נקי כפיים ובר לבב רב פעלים לתורה ולתעודה.
מקום קבורה
איהל הונגריה