רבי ישראל דב מוולדניק - בעל השארית ישראל

רבי ישראל דב מוולדניק - בעל השארית ישראל

ב"ר יוסף

רבי ישראל דב בער - בעל השארית ישראל מוולדניק, המכונה בשם 'הצדיק מוולדניק', נולד בשנת תקמ"ט, לאביו רבי יוסף מקאטעלנע.


חייו:
רבנו התייתם בגיל צעיר מאד אך אם כל זאת לא נפל ברוחו ועוד בילדותו התפרסם כ"העילוי מקאטעלנע" שנים לאחר מכן העיד רבנו, ואמר: כי תפילותיה ומסירותה של אימו, הם שזיכו אותה בבן כמותו.
רבנו היה מבחירי תלמידיו של רבי מרדכי המגיד מטשרנוביל.  אך נהג לפקוד גם את ביתם של רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי אהרן מזיטומיר.


גדלותו:
רבנו ניחן בעין בוחנת וחודרת לב וכליות וכפי שהתבטא פעם אחת בעצמו: "כשעוברת בהמה ליד חלון ביתנו, יכולים אנו להכיר עליה ולהבחין בכל המעשים שעשה בעל הבהמה מיום לידתו ועד עצם היום הזה".


פועל ישועות:
רבנו ישב על תלמודו ונחבא אל הכלים, פירסומו כפועל ישועות החל כאשר פעם אחת שלח אליו ה"צמח צדק" מליובאויטש אישה עגונה שבעלה נטשה מזה כמה שנים ולא נודע אנה בא. בתחילה מאן רבנו לשמוע אודות המקרה, אך כשסיפרה לו האישה כי ה"צמח צדק" שלח אותה אליו אמר: "אם כן, אם הצער גדול כל כך, בואי ואראך היכן הוא בעלך". הוא קם מכסאו אל החלון ואמר לה: "ראי, בעלך עומד על התורן שבספינה בעיר ליבוי ועובד שם". העגונה ניגשה אל החלון והביטה, אבל לא ראתה דבר והחלה לבכות. אז אמר לה רבנו: "סעי לליבוי ושם תמצאי את בעלך" ואכן כך היה. מאז והלאה נתפרסם שמו ל"בעל מופת" ופועל ישועות.


פטירתו:
בכ"א טבת שנת ה'תר"י נפטר רבנו ונשמתו עלתה למרום, מנוחתו כבוד בעיר וולדניק שבאוקראינה.

 

פרטים אישיים

פרטי תרומה

אחזקת קבר חודשית   -  500 ש"ח
נר תמיד   -  300 ש"ח
אחר
ש"ח