רבי יקותיאל יהודה גרינוואלד, נולד בשנת ה'תרמ"ד, לאביו רבי משה גרינוואלד אב"ד חוסט ובעמ"ס ערוגות הבושם ב"ר עמרם גרינוואלד, ולאמו מרת זיסל גסטטנר.

חייו:
רבנו לא האריך ימים, ימי שנותיו חמישים שנה, ובחלק גדול מהם סבל רבנו יסורים קשים מנשוא, אבל רבנו קבלם באהבה, גם כאשר היה חולה המשיך רבנו להעניק מאמרותיו ודרש בפני אחינו בני ישראל והיה מקרבם לאביהם שבשמים.

רבנותו:
רבנו היה אב"ד בקהילת יארע ובעל מחבר ספר 'זכרון אב'.

פטירתו:
בסוף ימיו הגיע רבנו לעיר אונגוואר, בשנת ה'תרצ"ד כ"ד טבת נפטר רבנו ונשמתו אשר נזדככה ביסורים עלתה והתייצבה בעוז לפני בית דין של מעלה.
מנוחתו כבוד בעיר אונגוואר.

כתובת בית הקברות
UL.gorkovo
מקום קבורה
אונגוואר (אוז'גורוד) Uzhhorod שבאוקרינא