בנו שלרבי מרדכי מסקווירא
כתובת בית הקברות
ביה"ח "בית דוד" בלונג איילנד