רבי יצחק (אייזיקל) אייזינשטיין.

חייו:
נגיד העיר טולטשין, בשנת תרי"א כאשר בקר רבנו בקאנסטאנטין, פגש שם את רבי לייב מקאנסטאנטין אשר קרבו אל חסידי ברסלב.

אחרי התקרבותו נתעשר רבנו מאד והיה ידוע כחידוש גדול בענין צדקה עד כדי כך שהיה משאיר לעצמו רק מעשר.

רבי נתן שטרנהארץ מברסלב בנה את הקלויז הראשון באומן אשר נבנה מעץ, בשנת ה'תרס"ג בנה רבנו מכספו הפרטי את הקלויז דחסדי ברסלב בנוי אבן, עד היום אפשר לראות את המבנה בעיר אומן (בזמן מלחמת העולם השנייה נהפך הקלויז לבית חרושת לחלקי מטוסים).

רבנו שמש כבעל קורא בקיבוץ דחסדי ברסלב אשר יתקיים בעיר אומן בימי ראש השנה עת הגיעו החסידים מכל קצוות תבל לרבם רבי נחמן מברסלב הקבור בה.

בעל צדקה:
רבנו היה מנהל את עסקיו של רבי אברהם ציפרע'ס והיו לו טחנות קמח ובית הבד אשר סיפקו קמח חינם אין כסף לעניי העיר.

לעת זקנתו פיזר רבנו את כל הונו לצדקה באמרו שבזיון גדול יהיה עבורו אם ישאר משהו לירושה מממונו.

פטירתו:
רבנו נפטר בשם טוב בי"ח טבת ה'תרפ"ד, זקן ושבע ימים, בן פ"ט שנים היה במיתתו.


מילדיו:
בתו, אשת רבי פנחס ב"ר אשר מבאהפוליע
בתו, אשת רבי ישראל ב"ר שמחה דוד
בתו, אשת רבי דוד ביאלסטוצקי

כתובת בית הקברות
Nove Uman
מקום קבורה
אומן Uman שבאוקראינה