רבי יעקב בן ר' משה בירב מצפת, מחדש הסמיכה בארץ ישראל