רבי יוסף ב"ר מאיר תאומים, בעל "פרי מגדים"
מקום קבורה
פרנקפורט דאודר, גרמניה