האדמו"ר רבי יוסף מאיר ב"ר שמואל צבי מספינקא בעל "אמרי יוסף"