רבי יוסף דוד לנדא מאליק, נולד לאביו רבי צבי אריה לייב לנדא מאליק ב"ר אברהם, ולאמו בת רבי מנחם מאניש הורוביץ אב"ד זמיגראד.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את בתו של רבי אריה לייב מקאלק (ויש אומרים רבי מרדכי מקרמניץ)
מקום קבורה
אוליקה Olyka שבאוקראינה