רבי יונה נבון, נולד לאביו רבי חנן נבון.

בעמ"ס נחפה בכסף