רבי משה יהושע לייב דיסקין המכונה הרב מבריסק, ב"ר בנימין
כתובת בית הקברות
מקום קבורה
הר הזיתים, ירושלים - ארץ ישראל