רבי חיים מרדכי מרגליות (נפטר ב-תקפ"ג) אב"ד בדובנו, מחבר שערי תשובה על השולחן ערוך, היה אחיו של רבי אפרים זלמן מרגליות מחבר ספר מטה אפריים המפורסם.

בצעירותו כיהן כרב בברסטיצקי ואחר כך עבר לכהן כרב של קהילת דובנו, בה יסד בית דפוס. בשנת 1820 יצא לאור בדובנו ספרו שערי תשובה על שולחן ערוך אורח חיים, אשר מקבץ תשובות של קודמיו ומסדר אותם לפי סדר השולחן ערוך. ה"שערי תשובה" מודפס ברוב המהדורות של שולחן ערוך אורח חיים, כולל במשנה ברורה.

מקום קבורה
דובנא, אוקראינה