תלמיד הבעש"ט

וי"א שנפטר ב-ה' אב  

מקום קבורה
מוגילב -פודולסק , אוקריינא