רבי זאב וואלפסון אב"ד קרלביץ, ב"ר דוד אורי.

על מצבתו חרות:
נגנז ארון הקודש
הרב הגאון הצדיק בקי חכם ועניו
רודף צדקה וחסד