חייו:

רבי הלל ליכטנשטיין נולד לאביו רבי ברוך בנדיקט בי"א כסליו תקע"ה (1815) בעיר ווטש
שבאונגריה למד בישיבת פרשבורג והיה לתלמיד מובהק לרבו החתם סופר

שימש ברבנות בעיירות מרגיטה, קלויזנבורג וסיקסו שבהונגריא בשנת תרכ"ח נבחר לכהן כרב בקולומייא

נודע בעמידתו על עקרונותיו ושמירתו על חומות הדת

עליו אמר רבי חיים מצאנז בעל הדברי חיים כל המהרהר אחריו כאילו מהרהר אחר השכינה

פטירתו:
נפטר ב- י' אייר תרנ"א (1891) ונטמן בעירו קולומייא

מספריו:
משכיל אל דל
שירי משכיל
אבקת רוכל
עת לעשות
מקרי דרדקי
שו"ת בית הלל

מקורות:
ספריית אהלי צדיקים

מקום קבורה
קולומייא (קולומיי) Kolomyya שבאוקראינה