ב"ר יחיאל מיכל


הראשון לשושלת אוזרוב,
נפטר
כ"ג טבת תקצ"ז, תלמיד החוזה מלובלין זיע"א וחבירו של "היהודי הקדוש" זיע"א.