רבי אליהו חיים ב"ר משה מייזל אב בית דין לאדז'
מקום קבורה
לאדז', פולין