הרב הגאון הצדיק רבי אהרן בן רבי יוסף הכהן חתן החפץ חיים זיע"א.

כתובת בית הקברות
מקום קבורה
הר הזיתים, ירושלים - ישראל