רבי אברהם פלאג'י, נולד לאביו רבי חיים פלאג'י.
בעמ"ס שמו אברהם

מקום קבורה
אימיר טורקיה