בן רבי יצחק מאיר אלטער בעל החידושי הרי"ם
כתובת בית הקברות
מקום קבורה
וורשה - פולין