רבי אברהם ב"ר יצחק ממתיהו מסלונים, בעל "יסוד העבודה"