רבי אביגדור ב"ר יצחק קרא, אב בית דין פראג ובעל "הקנה".