• איסטנבול - ר' נפתלי כץ
  איסטנבול - ר' נפתלי כץ כ"ט אדר ה'תשס"ז בשנת תשנ"ז שיפצה האגודה את ציונו של רבי נפתלי כץ‚ בעל "סמיכת חכמים"‚ שנפטר בשנת תע"ט בדרכו לארץ ישראל ונקבר שם. קרא עוד
 • איבניץ - ר' זאב מז'יטומיר
  איבניץ - ר' זאב מז'יטומיר ט' ניסן ה'תשס"ז בשנת תשנ"ה איתרה אגודת אהלי צדיקים קברו של רבי זאב מז'יטומיר‚ מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש בבית הקברות באיבניץ והקימה מצבה ואוהל על קברו‚ ובשנת תשס"א שופץ האוהל שוב. קרא עוד
 • וולדניק - שארית ישראל
  וולדניק - שארית ישראל י"א ניסן ה'תשס"ז בשנת תשס"א חודש ציון ואוהל רבי ישראל דב מוולדניק‚ שהיה מוזנח ועלוב‚ ונבנה מחדש. בסמוך לו נבנה היכל לכהנים‚ חדרי שירותים‚ והיכל הכנסת אורחים. בית הקברות גודר ונבנה גשרון גישה לכניסה לבית הקברות. קרא עוד
 • אוסטרובצה‚ פולין
  אוסטרובצה‚ פולין י"ד אדר ה'תשס"ז בבית העלמין באוסטרובצה‚ נתגלתה ושופצה לאחר חיפושים רבים ומאמצים גדולים מצבתו הק' של האדמו"ר רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה זצ"ל. קרא עוד
 • ארץ ישראל
  ארץ ישראל ט"ז שבט ה'תשס"ז בארץ ישראל‚ מתמקדת פעילות האגודה באיתור מקומם המדויק של קברי קדמונים: תנאים ואמוראים. האגודה משקיעה משאבים רבים במחקר ובאיתור מקורות למקום קבורתם המדויק‚ ומעמידה ציונים על קבריהם. קרא עוד
 • אוסטראה: המהרש"א ועוד
  אוסטראה: המהרש"א ועוד י"ז שבט ה'תשס"ז בשנת תשנ"ד‚ לאחר חקירה ודרישה על מיקומו המדויק של קבר המהרש"א‚ הומה מצבה על קברו. בשנת תשנ"ח‚ לאחר שפראי-אדם מקומיים הרסו את המצבה‚ נבנתה המצבה מחדש‚ ובשנת תשס"א הקימה האגודה אוהל על קברו. קרא עוד
 • מז'בוז' - אימפריה של עשיה
  מז'בוז' - אימפריה של עשיה ט"ו חשוון ה'תשס"ז תוך עשר שנים‚ שינתה מז'בוז' פניה. מעיירה נידחת‚ שמלבד אוהל - שהוקם זמן לא רב לפני כן - על ציון הבעל שם טוב אין בה כלום‚ למרכז שוקק חיים אליו עולים יהודים משך כל השנה לשפוך תפילה על ציון הבעל שם טוב‚ שוהים בו בקבוצות בשבתות וימים טובים ועושים שם ימים שלמים בעבודת ה'‚ תוך התנתקות מהמולת העיר. קרא עוד
 • סטרוסב: גידור ושילוט בית הקברות
  סטרוסב: גידור ושילוט בית הקברות ט' ניסן ה'תשס"ז האגודה הקימה בסיוע חסידי קאפיטשניץ - גדר סביב בית הקברות בסטרוסב שהמצבות בו נהרסו כולם‚ והעמידה שילוט מאיר עיניים המודיע כי השטח הוא שטח בית הקברות. קרא עוד
 • קאסוב: גידור בית החיים והקמת אהלים
  קאסוב: גידור בית החיים והקמת אהלים ב' ניסן ה'תשס"ז בבית החיים בקאסוב בנתה האגודה גדר סביב בית הקברות שיפצה את האהלים הקיימים והקימה אוהל על קברו של הרה"ק רבי ברוך מקוסוב‚ מחבר הספר "עמוד העבודה" קרא עוד
 • טולטשין: ניקוי בית החיים והמצבות
  טולטשין: ניקוי בית החיים והמצבות כ"ב אדר ה'תשס"ז האגודה ניקתה את בית החיים בטולטשין שהיה מלא עצים‚ קוצים ודרדרים וניקתה את המצבות. קרא עוד