• קרוטי, אוקראינה: הקמת מציבה וגידור האוהל
  קרוטי, אוקראינה: הקמת מציבה וגידור האוהל א' טבת ה'תשע"ו
  מתברר כי ידה הארוכה של אגודת "אהלי צדיקים" והעומד בראשה הרב ישראל מאיר גבאי, שוב מגיעה למחוזות רחוקים שרגל יהודית כבר לא דרכה בהם שנים רבות.

  קרא עוד
 • זארנוב, פולין | בית העלמין ואוהל רבני העיר שופץ מחדש
  זארנוב, פולין | בית העלמין ואוהל רבני העיר שופץ מחדש כ"ט חשוון ה'תשע"ו בית העלמין היהודי בעיר, סבל, מאז שנות השואה האיומה, מעזובה נוראה אשר חולה שמות בה. מצבות נעקרו וחוללו, צמחיית פרא כיסתה את השאר אשר העלו עשבים, קוצים ודרדרים. קרא עוד
 • קולומיה: הלם וזעזוע בחילול האוהל הקדוש בקולומיה שבאוקראינה
  קולומיה: הלם וזעזוע בחילול האוהל הקדוש בקולומיה שבאוקראינה ח' תשרי ה'תשע"ו תקופה קצרה לאחר שהוקם האוהל הקדוש על ציון הרה"ק רבי הלל מקולומיה ע"י אגודת "אהלי צדיקים" נחרדו הבוקר הנהלת האגודה והיהודים הפוקדים את המקום, לשמוע על החורבן העצום וחילול הקודש במקום. קרא עוד
 • קולומיה, אוקראינה: אוהל על ציון הרה"ק רבי הלל מקולומיה זיע"א
  קולומיה, אוקראינה: אוהל על ציון הרה"ק רבי הלל מקולומיה זיע"א כ"ח אדר ה'תשע"ה 20 שנה אחר הקמת המצבה על ציונו בתוככי פארק עירוני, השיגה "אהלי צדיקים" את האישורים המיוחלים להקמת האוהל

   
  קרא עוד
 • השומרים | המבשר מוסף קהילות ב' אלול ה'תשע"ד  לפני כשבועיים נעקרו מנופם של בתי החיים העתיקים במזרח אירופה שתי דמויות ידועות – ועלוול קרפמן ז"ל, שריד מהעיירה גור ושומר בית החיים במקום במשך שנים רבות, וועלוול דילמן ז"ל, שהתגורר במעז'יבוז' והיה מוכר היטב לבאי אוהל הבעש"ט הק' * מסע קצר במשעוליהם של כמה מבתי העלמין בפולין ואוקראינה בעקבות דמויותיהם של 'שומרים' שהקדישו את חייהם למען כבוד הצדיקים * על גילויים מרגשים בזכות עסקנים מסורים, על בתי עלמין שנשמרו ועל כאלה שלא, ועל שרידים מוצלים מאש שהודות להם זוכים כיום רבבות יהודים להשתטח על ציוני הקדושים אשר בארץ

    
  קרא עוד
 • נדבורנא, אוקראינה: נמצאה מצבתו של בעל ה'צמח ה' לצבי'
  נדבורנא, אוקראינה: נמצאה מצבתו של בעל ה'צמח ה' לצבי' כ' סיוון ה'תשע"ד במהלך בניית אוהל חדש מעל קברו נחשפה המצבה המקורית | בשל החשיפה נודע שנת קבורתו שנעלם | אהלי צדיקים: רואים את הסייעתא דשמיא בכל צעד ושעל קרא עוד
 • Nadvorna Ukraine, Renevation of Baal Tzemach Hashem Lat'zvi כ' סיוון ה'תשע"ד Nadvorna Ukraine‚ Renevation of Baal Tzemach Hashem Lat'zvi קרא עוד
 • טאכוב, פראג: הוקמה מציבה על קברו של הצדיק ר' נחום סופר זיע"א
  טאכוב, פראג: הוקמה מציבה על קברו של הצדיק ר' נחום סופר זיע"א כ"ח אדר ב' ה'תשע"ד סיפור נפלא על מציאת מקום מנוחתו של הצדיק מטאכוב | מקווה הבעש"ט בצ'כיה | הנצחת מקום ציונו של מחבר ספר האלים בפראג קרא עוד
 • לבוב, אוקראינה: הקמת מציבה
  לבוב, אוקראינה: הקמת מציבה כ"ד חשוון ה'תשע"ד לאחר 18 שנים של מאבקים הקימה האגודה מציבה לציון בית הקברות היהודי העתיק בלבוב | בו טמונים גדולי עולם קרא עוד
 • טורון, גריידיץ, פולין: הקמת מציבות
  טורון, גריידיץ, פולין: הקמת מציבות כ"ד סיוון ה'תשע"ג הוקמו מציבות על קברי גדולי עולם בעיירות טורון - גריידיץ שבפולין קרא עוד