• ממשלת פולין מחללת בית הקברות באוסטרולנקה
    ממשלת פולין מחללת בית הקברות באוסטרולנקה כ"ג סיוון ה'תשס"ט עיתון "המבשר" מדווח: מפולין מגיעה הידיעה המחרידה כי ממשלת פולין מבצעת חפירוטת הרסניות בשטח בית החיים של קהילת אוסטרולנקה, כיום אוסטרולעקא. קרא עוד