• ניעז'ין: הסתיימה בנית בית הכנסת אורחים
  ניעז'ין: הסתיימה בנית בית הכנסת אורחים י"ז חשוון ה'תשס"ט בניעז'ין שבאוקראינה, מקום קבורת האדמו"ר האמצעי מחב"ד, הסתיימה לפני ראש השנה בנייתו של בית הכנסת אורחים, לתועלת העולים לציון הק'. קרא עוד
 • קורסטישב: המשטרה כפתה על אנטישמי לבנות מצבה שהרס
  קורסטישב: המשטרה כפתה על אנטישמי לבנות מצבה שהרס י"ח חשוון ה'תשס"ט אנטישמי מקומי שהרס האנדרטה שהקימה אגודת אהלי צדיקים בקורסטישב לציון בית החיים בעיר, ולציון קברו של רבי משה מקורסטישב, נתפס על ידי המשטרה וחויב לבנות המצבה. קרא עוד
 • טשורטקוב: לאחר ההתנכלויות: סומן שוב קבר הרה"ק מטשורטקוב
  טשורטקוב: לאחר ההתנכלויות: סומן שוב קבר הרה"ק מטשורטקוב ד' כסלו ה'תשס"ט לפני שנים מספר אותר ציונו של הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב בחצר בית החולים שבעיירה טשורטקוב שבאוקראינה, אולם, כפי שכבר דווח בעבר, גורמים מקומיים, שטענו כי ברצונם לשפץ את הציון, עקרו את המצבה קרא עוד
 • טלוסט: אותר קבר מרת שרה אם הבעש"ט ע"ה
  טלוסט: אותר קבר מרת שרה אם הבעש"ט ע"ה ח' כסלו ה'תשס"ט בעיירה טלוסט שבמערב אוקראינה, אותר לאחר מאמצים רבים קברה של אמה של מלכות, מרת שרה אם הבעל שם טוב, והועמד עליו מצבה, עליה נחרת גם שרטוט המצבה המקורית שהעמיד על קברה נכד הבעל שם טוב. קרא עוד
 • סלוויטא: הועמדה מצבה על ציון הרה"ק רבי משה שפירא
  סלוויטא: הועמדה מצבה על ציון הרה"ק רבי משה שפירא י' כסלו ה'תשס"ט בסלאוויטא העמידה האגודה לאחרונה מצבה על ציונו של הרה"ק רבי משה שפירא מסלוויטא, בנו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ, בבית הקברות העתיק שבעיר, שהפך בשנים האחרונות לפארק משחקים לילדי העיר. קרא עוד
 • אירן הכריזה על קברי מרדכי ואסתר כאתר מורשת לאומית
  אירן הכריזה על קברי מרדכי ואסתר כאתר מורשת לאומית י"ח כסלו ה'תשס"ט שלטונות אירן הכריזו על מקום קברם של מרדכי ואסתר, בעיר המדאן, כאתר מורשת לאומית, שטיפוחו ושמירתו מוטלים על הממשלה. קרא עוד
 • קמינקה, אוקראינה: הושלם ניקוי בית הקברות
  קמינקה, אוקראינה: הושלם ניקוי בית הקברות ג' טבת ה'תשס"ט הושלם ניקוי בית הקברות בקמינקה, האגודה כרתה את העצים שגדלו פרא בבית הקברות ופגעו בקברים רבים, ואף ניקתה את המקום, כל הצמחיה נעקרה, ונאספה כל הפסולת. קרא עוד
 • פרבומייסק
  פרבומייסק ג' טבת ה'תשס"ט לאחר מאמצים שנמשכו זה זמן רב, אותרו ציוניהם של הבן של ר' דוד מטאלנא, רבי ישראל מבאהאפאלי מחבר "עטרת ישראל", המגיד מבאהאפאלי תלמיד הבעש"ט, בבית הקברות פרבומייסק קרא עוד
 • ושוב אנטישמיות: חולל בית הקברות בפבריטש
  ושוב אנטישמיות: חולל בית הקברות בפבריטש ד' טבת ה'תשס"ט אנטישמים ריססו צלבי קרס וכתובות נאצה בבית הקברות בעיר פובריטש שבאוקראינה גם אהל ציונו של רבי שלום שכנא מפראהביטש נכד המגיד הק' ממעזריטש חולל ורוססו עליו כתובות נאצה. קרא עוד
 • סטרי: מצבה לסימון בית החיים העתיק
  סטרי: מצבה לסימון בית החיים העתיק ד' שבט ה'תשס"ט בסטרי שבמערב אוקראינה העמידה האגודה מצבה לסימון בית החיים היהודי העתיק שחרב ועל שטחו נבנו בתי מגורים קרא עוד