• הקמת האוהל על קבר הרה''ק רבי צבי אריה מאליק זי''ע
  אליק, אוקראינה הקמת האוהל על קבר הרה''ק רבי צבי אריה מאליק זי''ע הולך ומוקם האוהל על מקום מנוחת הרה"ק רבי צבי אריה מאליק זי"ע
  בעיר קלעבן הסמוכה הוקם אוהל על קבר הרה"ק רבי אהרן מקלעבן זי"ע תלמיד הבעש"ט
  קרא עוד
 • הוקמו שלשה אהלים להנצחת זכרם של שלשת בתי הקברות
  פבליש, אוקראינה הוקמו שלשה אהלים להנצחת זכרם של שלשת בתי הקברות הוקמו שלשה אוהלים בשלשת בתי הקברות של העיירה פבליש
  בבית הקברות הישן-נושן טמון הרה"ק רבי אהרן מטיטיוב זי"ע נכדו של הבעש"ט הק' זי"ע
  קרא עוד
 • הושלמה בנייתו של האוהל החדש על ציון קדשו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
  ראדין, בלארוס הושלמה בנייתו של האוהל החדש על ציון קדשו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע לרגל יומא דהילולא:
  הושלמה בניית האוהל החדש על ציון קדשו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע בראדין
  קרא עוד
 • היסטוריה באניפולי: הועמדו מצבות חדשות על קברי המגיד הק' ממעזריטש והרבי ר' זושא מאניפולי
  אניפולי, אוקראינה היסטוריה באניפולי: הועמדו מצבות חדשות על קברי המגיד הק' ממעזריטש והרבי ר' זושא מאניפולי לאחר תחקיר ממושך במסגרתו נמצאו הנוסחאות המקוריים של קברי הצדיקים שנחקקו עליהם בתחילה * תמונה נדירה מציון קדשו של הרבי ר' זושא מלפני השואה שפכה אור מחודש על נוסח המצבה * אגודת 'אהלי צדיקים' פועלת כל ימות השנה באניפולי במסגרת בנין הכנסת האורחים ובית הכנסת שהוקמו במתחם בית החיים קרא עוד
 • מצבות חשובות נמצאו בבית העלמין בברודי ושופצו
  ברודי , אוקראינה מצבות חשובות נמצאו בבית העלמין בברודי ושופצו בין המצבות נכדו של הגה"ק ה'נודע ביהודה', נכדו של הרה"ק רבי דוד מראדוויל ונכד הגה"ק 'מנחת חינוך' זצוק"ל קרא עוד
 • נחשף קברו של הגהק רבי צבי הירש ליברמאן זי"ע
  לוקאטש, אוקראינה נחשף קברו של הגהק רבי צבי הירש ליברמאן זי"ע התגלה קברו של הגה"ק רבי צבי הירש ליברמאן זצוק"ל
  בעל 'חמדת צבי' על הש"ס ורבה של לוקאטש שהבטיח ברכות מופלאות לכל המסייעים להדפסת ספריו
  קרא עוד
 • נשלמת בנייתו של האוהל החדש על ציוניהם של הרהק ה'תולדות יעקב יוסף' זי"ע והמוכיח מפולנאה
  פולנאה, אוקראינה נשלמת בנייתו של האוהל החדש על ציוניהם של הרהק ה'תולדות יעקב יוסף' זי"ע והמוכיח מפולנאה פולנאה, אוקראינה: נשלמת בנייתו של האוהל החדש על ציון קדשו של הרה"ק ה'תולדות יעקב יוסף' זי"ע מפולנאה קרא עוד
 • ציון קדשו של הרה"ק רבי דב בער מאולינוב זי"ע
  אולינוב, אוקראינה ציון קדשו של הרה"ק רבי דב בער מאולינוב זי"ע אגודת 'אהלי צדיקים' שיפצה והקימה מחדש את ציון קדשו
  של הרה"ק רבי דב בער מאולינוב זי"ע נכד הבעש"ט הק'
  קרא עוד
 • טעפליק, אוקראינה: הוקמו אוהלים על קברי צדיקים ואנשי מעשה מפורסמים
  טעפליק, אוקראינה טעפליק, אוקראינה: הוקמו אוהלים על קברי צדיקים ואנשי מעשה מפורסמים בבית החיים טמונים הרה"ק רבי שמואל אברהם אבא מסלאוויטא זי"ע
  והחסידים הדגולים לבית ברסלב, רבי אהרן קיבליטשר ורבי יצחק לייב זצ"ל
  קרא עוד
 • שיפוצים בבית החיים ביגלניצה
  יגלניצה, אוקראינה שיפוצים בבית החיים ביגלניצה אוקראינה: שופץ ושוקם קברו של הרה"ק רבי יקותיאל שמעלקא מסאסוב זי"ע ביגלניצה
  אבי שלשלת צדיקי בית מונקאטש שקברו ואוהלו עמדו מוזנחים שנים רבות
  קרא עוד