• הושחתה המצבה בסטרי כ"ה ניסן ה'תשס"ח בימים האחרונים השוחתה המצבה שהוצבה בשטח שנותר מבית הקברות היהודי העתיק בסטרי והיא נמרחה בצבע, לא ברור אם מדובר בהתנכלות מכוונת. קרא עוד
 • הושלם ניקוי ביה"ק במז'בוז'
  הושלם ניקוי ביה"ק במז'בוז' ז' סיוון ה'תשס"ח לקראת חג השבועות, הושלם במז'בוז' ניקוי בית הקברות הישן והחדש, הנעשה מדי שנה ע"י האגודה לקראת הקיץ. גם גדר בית הקברות שופצה ונבנתה מחדש לאחר שניזוקה בכמה מקומות מפגעי מזג האויר. קרא עוד
 • בעקבות אהלי צדיקים: ישראלים מבקשים לצאת לסוריה
  בעקבות אהלי צדיקים: ישראלים מבקשים לצאת לסוריה ב' אב ה'תשס"ח בעקבות נסיעת יו"ר האגודה: בשבוע שעבר דיווחו כלי התקשורת על יזמה לארגן נסיעה קבוצתית ישירה מישראל לסוריה, על מנת לבקר, בין היתר, בציונו של רבי חיים ויטאל זיע"א הטמון בדמשק. קרא עוד
 • קולבסוב: הוקם אוהל על ציון הרה"ק ר' יחיאל מקולבסוב
  קולבסוב: הוקם אוהל על ציון הרה"ק ר' יחיאל מקולבסוב י"א אב ה'תשס"ח בשבוע שעבר הוקם בקולבסוב שבפולין אוהל על ציונו של ר' יחיאל מקולבסוב,בנו של ר' אשר ישעיה רובין מרופשיץ, חתנו של הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ, ובנו, ר' אשר ישעיה.

  קרא עוד
 • שופץ מחדש אהל בפולנאה
  שופץ מחדש אהל בפולנאה י"ח אב ה'תשס"ח לאחרונה שיפצה האגודה את גג האוהל שעל ציון הרה"ק בעל ה"תולדות יעקב יוסף" והרה"ק רבי לייב מוכיח בפולנאה, שנשרף בשל רשלנות מבקרים. קרא עוד
 • ויניצה: הוקם ציון על קברו של הרה"ק בעל 'שער ומשפט'
  ויניצה: הוקם ציון על קברו של הרה"ק בעל 'שער ומשפט' י"ח אב ה'תשס"ח בסייעתא דשמיא מרובה הוקם לאחרונה ציון על מקום קברו של בעל 'שער המשפט', הציון נועד אף לסמן את בית הקברות. קרא עוד
 • קורסטישב: הוקמה מצבה על ציון רבי משה מקורסטישב
  קורסטישב: הוקמה מצבה על ציון רבי משה מקורסטישב י"ח אב ה'תשס"ח בקורסטישב שבאוקראינה, סיימה האגודה להקים מצבת ציון על המקום בו עמד האוהל על ציונו של רבי משה מקורסטישב (קורסצ'וב), בנו של הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל, ולציון כי השטח הינו בית הקברות היהודי של קורסטישב. קרא עוד
 • פרבומייסק, באהפאלי: סומן בית הקברות
  פרבומייסק, באהפאלי: סומן בית הקברות כ"ז אב ה'תשס"ח לאחר זמן רב, ומאמצים מרובים, העמידה "אהלי צדיקים" בעיר פרבומייסק שבאוקראינה, מצבה לציון בית הקברות והצדיקים הקבורים במקום המציבה מציינת כי השטח הינו שטח בית הקברות היהודי של העיר באהפאלי (בוגופולי). קרא עוד
 • טשרקס: נחשף קברו של רבי יעקב ישראל מטשרקס
  טשרקס: נחשף קברו של רבי יעקב ישראל מטשרקס ח' חשוון ה'תשס"ט סמוך לראש השנה חשף יו"ר האגודה, הרב ישראל מאיר גבאי, את מקום קברו של רבי יעקב ישראל מטשרקס, בנו של רבי מרדכי מטשרנוביל זצ"ל קרא עוד
 • קרימנטשוק: סימון בית החיים ושיפוץ אוהל
  קרימנטשוק: סימון בית החיים ושיפוץ אוהל י"ד חשוון ה'תשס"ט בקרימנטשוק, ובפרבר קרקוב הסמוך, סימנה האגודה את בית החיים ושיפצה אוהל שעמד על קברי צדיקים שם. האגודה עדיין פועלת לגדר את בתי הקברות האלה. קרא עוד