• שופצו קברי קדמונים בגליל ד' כסלו ה'תשס"ח בימים האחרונים, סיימה האגודה את שיפוצם של כמה קברים: קבר רבי יעקב, קברו של התנא רבי ישמעאל נכדו של רבי ישמעאל כהן גדול, וקברו של רבי יוסף הלבן, מגדולי בעלי התוספות. קרא עוד
 • שופץ אוהל רבי שמעון מסקרנוביץ בפולין
  שופץ אוהל רבי שמעון מסקרנוביץ בפולין ה' כסלו ה'תשס"ח בפולין סיימה האגודה לאחרונה את שיפוץ האהל של הרה"ק ר' שמעון ב"ר מנחם מנדל מסקרנוביץ, נכדו של הרה"ק רבי יצחק מוורקא, שהאוהל שעל ציונו היה במצב מוזנח, וכל האזור כולו היה מלא עצים, ללא אפשרות גישה כמעט. קרא עוד
 • הוקמה מצבה על קברו של רבי שמשון מאוסטרופולי
  הוקמה מצבה על קברו של רבי שמשון מאוסטרופולי ו' כסלו ה'תשס"ח באוסטרופולי הקימה האגודה, לאחר כמה שנות בירור וחיפוש, מצבה במקום בו, על פי רוב הדעות, נקבר המקובל האלקי רבי שמשון מאוסטרופולי, בבית הקברות בעיר. קרא עוד
 • מקרוב: הסתיימה בניית האוהל על קברו של רבי מנחם נחום ממקרוב
  מקרוב: הסתיימה בניית האוהל על קברו של רבי מנחם נחום ממקרוב י"א כסלו ה'תשס"ח במקרוב שבאוקראינה סיימה האגודה את בניית האוהל על קברו של הרה"ק רבי מנחם נחום ממקרוב, מגזע צ'רנוביל, שבנייתו ארכה זמן רב מאוד מחוסר תקציב. קרא עוד
 • דרמה בתימן: הוקמה מצבה על ציון אבא שלום שבזי זי"ע
  דרמה בתימן: הוקמה מצבה על ציון אבא שלום שבזי זי"ע כ"ה כסלו ה'תשס"ח במבצע מיוחד נסע לתימן יו"ר האגודה, שדואג מזה כמעט עשרים שנה לשמר את קברי גדולי ומאורי אומתינו ברחבי העולם ובעיקר בארצות אירופה, כדי להקים מצבה על קברו של הגה"ק רבי שלום שבזי זיע"א, ממנהיגי יהדות תימן. קרא עוד
 • לקראת ההילולא: הוקמה מחדש מצבה מפוארת על ציון בעל "סמיכת חכמים"
  לקראת ההילולא: הוקמה מחדש מצבה מפוארת על ציון בעל "סמיכת חכמים" א' טבת ה'תשס"ח באיסטנבול שבטורקיה בנתה האגודה מחדש מצבה מפוארת על קברו של רבי נפתלי כץ, לאחר שהמצבה הישנה, אותה הקימה האגודה לפני כ-15 שנה, נזקקה לשיפוץ. קרא עוד
 • אותר קבר הרה"ק רבי אורי מסאמבור זי"ע
  אותר קבר הרה"ק רבי אורי מסאמבור זי"ע י"ח טבת ה'תשס"ח לאחרונה, לאחר מחקר מקיף ומאמצים רבים, איתרה האגודה את ציונו של הרה"ק רבי אורי הכהן מסמבור, אבי שושלת סמבור ולאחר שאותרו יסודות האוהל שעמד בעבר על ציונו, הקימה מעין אוהל על קברו. קרא עוד
 • חברי ועד הרבנים בסיור בגליל
  חברי ועד הרבנים בסיור בגליל כ"ו טבת ה'תשס"ח חברי ועד הרבנים של אהלי צדיקים,יצאו לסיור בגליל, בקברים אותם איתרה ושיקמה האגודה בעקבות מחקר מעמיק ומקיף, שאף עתיד לצאת כספר מעוטר בהסכמות גדולי הדור. קרא עוד
 • שוקם אוהל רבי שמעלקא רובין ועוד בסערט
  שוקם אוהל רבי שמעלקא רובין ועוד בסערט כ"ו טבת ה'תשס"ח בעיר סערט שברומניה שופץ ושוקם אוהל רבי שמואל שמעלקא רובין, אדמו"ר מסערט, קברי בני משפחתו וקבר רבי שלמה אלכנסדרי שרייבר, נכד החתם סופר ומוציא כתביו וקברי בני משפחתו קרא עוד
 • זעזוע: חולל ציון הרה"ק מברדיטשוב זיע"א
  זעזוע: חולל ציון הרה"ק מברדיטשוב זיע"א כ"ח אדר א' ה'תשס"ח אלמונים פרצו את הגדר שסביב מתחם הקבר בברדיטשוב, ניפצו את שמשות האהל שהוקם על הציון, השליכו פנימה אבנים ובקבוקים וריססו את סביבות הקבר בצלבי קרס ובכתבות נאצה קרא עוד