• זעזוע: נעקרה מצבת הרה"ק מטשורטקוב
  זעזוע: נעקרה מצבת הרה"ק מטשורטקוב א' אב ה'תשס"ז זעזוע: מצבתו של הרה"ק רבי דוד משה מצ'ורטקוב והגדר שסביב ציונו, שהוקמו לפני כשלש שנים, נעקרו והושלכו בשטח בית הקברות. קרא עוד
 • אוסטראה: עשרות מצבות הושבו לביה"ק
  אוסטראה: עשרות מצבות הושבו לביה"ק ב' אב ה'תשס"ז באוסטראה, שם מנוחתו כבוד של אחד מגדולי מפרשי התלמוד-בבלי, המהרש"א זיע"א, השיב הצבא האוקראיני עשרות מצבות שהיו בשטח מחנה צבאי בעיר. קרא עוד
 • הושלם גידור בית הקברות בבעלזא
  הושלם גידור בית הקברות בבעלזא כ"ד תמוז ה'תשס"ז בעיירה בעלזא השלימה האגודה את גידור בית הקברות העתיק של העיירה, בסיוע והשתדלות מרכז חסידי בעלזא העולמי. קרא עוד
 • סומן בית הקברות בסטולין
  סומן בית הקברות בסטולין כ"ו תמוז ה'תשס"ז בעיר סטולין שבבלרוסיה, העמידה אגודת אהלי צדיקים, מצבה מגודרת על מקום ציונו המשוער של הרה"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש, המציינת גם כי השטח הינו שטח בית הקברות היהודי. קרא עוד
 • סומן בית הקברות במוש
  סומן בית הקברות במוש כ"ו תמוז ה'תשס"ז לאחר בירורים מקיפים שערכה האגודה, העמידה "אהלי צדיקים" בעיר מוש שבבלרוסיה, מצבה על ציונו של הרה"ק רבי יחיאל ממוש, תלמידו של רבי מרדכי מלכוביץ'. המצבה מציינת גם כי השטח הינו שטח בית הקברות היהודי. קרא עוד
 • הסתיים שיפוץ אוהל הרה"ק מקאמרנא
  הסתיים שיפוץ אוהל הרה"ק מקאמרנא כ"ז תמוז ה'תשס"ז בקאמרנא סיימה האגודה את שיפוץ האוהל שעל ציון הרה"ק בעל "היכל הברכה" מקומרנא, שהגג שלו קרס ומצבו הכללי היה טעון תיקון. קרא עוד
 • לקראת היא"צ: הושלם מבנה אוהל רבי פנחס מקאריץ
  לקראת היא"צ: הושלם מבנה אוהל רבי פנחס מקאריץ ב' אלול ה'תשס"ז לקראת יום הילולת הרה"ק רבי פנחס מקאריץ שחלה היום, י אלול, השלימה האגודה את בניית האוהל המפואר על ציון הרה"ק רבי פנחס מקאריץ. קרא עוד
 • שופצו קברי קדמונים בגליל ד' כסלו ה'תשס"ח בימים האחרונים, סיימה האגודה את שיפוצם של כמה קברים: קבר רבי יעקב, קברו של התנא רבי ישמעאל נכדו של רבי ישמעאל כהן גדול, וקברו של רבי יוסף הלבן, מגדולי בעלי התוספות. קרא עוד
 • שופץ אוהל רבי שמעון מסקרנוביץ בפולין
  שופץ אוהל רבי שמעון מסקרנוביץ בפולין ה' כסלו ה'תשס"ח בפולין סיימה האגודה לאחרונה את שיפוץ האהל של הרה"ק ר' שמעון ב"ר מנחם מנדל מסקרנוביץ, נכדו של הרה"ק רבי יצחק מוורקא, שהאוהל שעל ציונו היה במצב מוזנח, וכל האזור כולו היה מלא עצים, ללא אפשרות גישה כמעט. קרא עוד
 • הוקמה מצבה על קברו של רבי שמשון מאוסטרופולי
  הוקמה מצבה על קברו של רבי שמשון מאוסטרופולי ו' כסלו ה'תשס"ח באוסטרופולי הקימה האגודה, לאחר כמה שנות בירור וחיפוש, מצבה במקום בו, על פי רוב הדעות, נקבר המקובל האלקי רבי שמשון מאוסטרופולי, בבית הקברות בעיר. קרא עוד