• סטרוסב: גידור ושילוט בית הקברות
  סטרוסב: גידור ושילוט בית הקברות ט' ניסן ה'תשס"ז האגודה הקימה בסיוע חסידי קאפיטשניץ - גדר סביב בית הקברות בסטרוסב שהמצבות בו נהרסו כולם‚ והעמידה שילוט מאיר עיניים המודיע כי השטח הוא שטח בית הקברות. קרא עוד
 • קאסוב: גידור בית החיים והקמת אהלים
  קאסוב: גידור בית החיים והקמת אהלים ב' ניסן ה'תשס"ז בבית החיים בקאסוב בנתה האגודה גדר סביב בית הקברות שיפצה את האהלים הקיימים והקימה אוהל על קברו של הרה"ק רבי ברוך מקוסוב‚ מחבר הספר "עמוד העבודה" קרא עוד
 • טולטשין: ניקוי בית החיים והמצבות
  טולטשין: ניקוי בית החיים והמצבות כ"ב אדר ה'תשס"ז האגודה ניקתה את בית החיים בטולטשין שהיה מלא עצים‚ קוצים ודרדרים וניקתה את המצבות. קרא עוד
 • זוויל: גשרון גישה ושיפוץ מצבות
  זוויל: גשרון גישה ושיפוץ מצבות ט"ו אייר ה'תשס"ז הגישה לבית החיים בזוויל הייתה קשה בגלל תעלה רחבה שהקשתה על המעבר. האגודה בנתה גשרון מעבר לבית החיים (האגודה גם שיפצה והקימה אהלים בבית החיים) קרא עוד
 • ורחיבקה: ניקוי‚ שיפוץ והקמת מצבות
  ורחיבקה: ניקוי‚ שיפוץ והקמת מצבות כ"ו שבט ה'תשס"ז האגודה ניקתה את בית החיים בוורחיבקה שהיה מלא עצים‚ קוצים ודרדרים וניקתה וחידשה את המצבות. האגודה גם הקימה מצבות לציון קברי רבנים וגדולי ישראל הטמונים בוורחיבקה. קרא עוד
 • וולדניק: גידור‚ ניקוי‚ החזקה והכנסת אורחים
  וולדניק: גידור‚ ניקוי‚ החזקה והכנסת אורחים י"ז שבט ה'תשס"ז האגודה גידרה את בית החיים והקימה שביל גישה (גשרון). האגודה גם מנקה ומחזיקה באופן שוטף את בית החיים‚ ואף שיפצה ובנתה מחדש את האוהל ומחזיקה שם הכנסת אורחים. קרא עוד
 • דאשיב
  דאשיב כ' טבת ה'תשס"ז בדאשיב‚ שם לא נותר זכר נראה לעין מבית הקברות ה"חדש"‚ העמידה האגודה מצבת ציון לבית החיים‚ שקיים מאז שנת תר"ן. האגודה סימנה גם את בית הקברות ה"ישן" בעיר. קרא עוד
 • ברסלב: גידור‚ ניקוי ושמירה
  ברסלב: גידור‚ ניקוי ושמירה י"ג ניסן ה'תשס"ז האגודה ניקתה את בית החיים בעיירה בברסלב‚ גידרה אותו והקימה שביל גישה ומדרגות לבית החיים. האגודה גם מתחזקת ומנקה את בית הקברות באופן שוטף ומחזיקה גם הכנסת אורחים ושמירה קבועה במקום. קרא עוד
 • מאהלוב - ניקוי וסימון בית החיים
  מאהלוב - ניקוי וסימון בית החיים י' כסלו ה'תשס"ז במוגילב פודולסק‚ או בשמה היהודי: מאהלוב‚ ניקתה האגודה את בית הקברות המוזנח‚ שיפצה וחידשה מצבות‚ סימנה את בית החיים וקבר אחים מזמן השואה קרא עוד
 • אניפולי
  אניפולי ט"ז חשוון ה'תשס"ז באניפולי שיפצה האגודה את פנים האוהל שעל ציוני רבי זושא מאניפולי והמגיד ממזריטש ושאר הצדיקים הטמונים שם‚ והיא מקימה שם כעת בנין הכנסת אורחים שיכלול גם מקוה טהרה. קרא עוד