מי מפקח על פעילות האגודה

כ' כסלו ה'תש"ע


לצד האגודה, הוקמה וועדת רבנים בה חברים חמישה רבנים: הרה"ג הרב אברהם ישעיהו ביק (חבר איחוד הרבנים בארה"ב וקנדה) וכ"ק אדמו"ר מסקאליע – ובארץ ישראל: הרבנים הגאונים רבי מאיר סירוטה, מו"צ ב"העדה החרדית", רבי חיים אלעזר שיינברגר, ראש בית הדין לענייני ממונות "בית יצחק" ורבי חיים יהודה רבינוביץ אב"ד ירושלים.
מלבד אלה, המפקחים באופן שוטף על פעילות האגודה בארץ ובחו"ל, פועלת האגודה גם על פי הנחייתם של הרה"ג
רבי דוד שמידל שליט"א, יו"ר אגודת אתרא קדישא ורבנים נוספים, המכריעים בשאלות שמתעוררות בפני האגודה לאור פעילותה.