מרן גאב"ד מאקאווא שליט"א בתפילה נדירה בערב שבועות על ציון הבעש"ט

י"ז סיוון ה'תשס"ט

למרות שלא הייתה זו הצלחה כבירה, מאות נענו לפניות אגודת אהלי צדיקים להרים תרומתם למען פעילותה הכבירה של האגודה. שמותיהם ובקשותיהם הועברו לכ"ק מרן גאב"ד מאקאווא, שנסע למז'בוז', לציון הבעל שם טוב הקדוש, לחג השבועות כדרכו מדי שנה.

 

בערב החג יצא יו"ר האגודה, הרב ישראל מאיר גבאי, יחד עם כ"ק מרן שליט"א אל האוהל, שם נשא  תפילה מיוחדת על הציון להצלחת כל התורמים להמשך פעילות האגודה, הנמצאת במצב כלכלי קשה.

 

בסיומה של השיחה התפתחה שיחה בין יו"ר האגודה לגאב"ד מאקאווא, שהתעניין בהתפתחות בפעילות האגודה ובפעולותיה ברחבי העולם.